De praktijk van lopen

Walking is a practice as old as human existence. Nowadays, when it is only necessary to walk for a minimum of tasks in daily life, more and more people are returning to a close contact with nature and taking advantage of those moments to reconnect with other people. A good walk works as an ideal space for socializing and meeting friends.

 

Wandelen als sport

Gewoon wandelen is de natuursport met het grootste aantal beoefenaars, misschien omdat er geen specifieke uitrusting of een speciale fysieke vorm nodig is en het overal kan plaatsvinden. Deze kenmerken maken het een populaire praktijk, met weinig impact wanneer er sprake is van gevoeligheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Een voetgangerswandeling maken, klein of groot, past perfect bij een reeks andere activiteiten, waarvan het thema gerelateerd is aan de fysieke omgeving die we kiezen: fotografie, tekenen of schilderen, schrijven, observatie van fauna en flora, cartografie, onderzoek van historische gegevens, archeologie, etnografie, etc. Deze combinatie resulteert in interpretatieve of thematische routes.

 

Impact op het milieu

Zoals bij alles, kan massificatie negatieve en onomkeerbare sporen achterlaten in gevoeliger gebieden. Zeker in bepaalde periodes van het jaar. Op bodemniveau treedt een verdichting van de bovenste organische horizon op, waardoor de porositeit en daarmee de waterinfiltratie en de bodemvruchtbaarheid afnemen. Erosieve verschijnselen doen zich ook voor met de proliferatie van paden parallel aan het origineel. Op vochtige bodems, weilanden en vijvers is de impact nog groter. In termen van vegetatie verplettert het verkeer van mensen kleine, gevoeliger plantjes. Dit leidt tot het verschijnen van meer resistente, bijna altijd invasieve. Als gevolg van bodemverdichting heeft vegetatie minder water, zuurstof en voedingsstoffen. In termen van fauna zorgt de menselijke aanwezigheid ervoor dat meer gevoelige soorten zich verplaatsen, op zoek naar nieuwe en vreemde habitats, met een reflectie op hun voortplanting, fysiologie, gewoonten en gedragingen. Een ander negatief effect is de stress veroorzaakt door observatieactiviteiten. Het gebrek aan gevoeligheid kan ook leiden tot gebrek aan respect voor de levenswijzen van populaties, dieren en privébezit.

 

Regelgeving

Aan de andere kant heeft het Nationaal Park specifieke voorschriften voor alle menselijke activiteiten op zijn grondgebied. De certificering van Parque Cerdeira als natuurtoerisme-onderneming en haar toeristische ontspanningsactiviteiten stellen ze ons in staat onze activiteit uit te voeren in overeenstemming met de natuurlijke waarden die ons omringen. Als voorbeeld worden enkele belangrijke regels genoemd:

  • entertainmentactiviteiten kunnen alleen worden gedaan door bedrijven die zijn gecertificeerd als natuurtoerisme. Ze moeten ook bevoegd zijn om de specifieke activiteit uit te voeren;
  • u mag alleen op bestaande paden en paden lopen;
  • binnen het totale beschermingsgebied mag je alleen wandelen met onze gids of met toestemming van de PNPG;
  • binnen de gedeeltelijke beschermingszone type I zijn groepen wandelaars maximaal 10 personen;
  • binnen de gedeeltelijke beschermingszone type II zijn groepen wandelaars maximaal 15 personen;
  • je kunt geen planten of stenen verzamelen;
  • jagen en vissen zijn op concessiebasis.